sabato 15 giugno 2013

Su bonu acatu

de Efisio Loi
http://2.bp.blogspot.com/-_ZWeq0aLPRg/UPo4aOokiZI/AAAAAAAAAnI/hYQUJSMeCe4/s1600/efisioloi.jpg
1. Cullera non nd’agatu                      6. Chi ndi olis de fruta                        11. Capitend’ e torrari
Faididhu a srubidura                          Unu cunsillu atzeta                            Chi t’arreit su cantrexu
Su pratu at a essi ciatu                       Aintru ‘e cussa ‘ruta                          Ti nd’ia bolliri  ‘onari
Ma dhu at ispistoradura                     Dhu at tanas de preta                        Chi nd’ ingollis de istrexu
Chi nd’at tastau su ‘atu                      Inguni anch’est derruta                      Po ‘ndi podi tastari
Non ti ‘ndi fetzas cura                       Cun passientzia abeta                        Pirotinus de ciuexu
Ca po ti fari acatu                             Ca ndi ‘essit de asuta                        Gei ‘nd’eus a chistionari
Tantis est cosa de fura                       Strecadha a serreta                           A pompa manna e a prexu
A suchitu dh’apu fatu                        Oburu chi est bruta                            De chi no’ andendu mali
Cun  suci de promura                        Cun s’ala de sa fardeta.                     Unu cafeu cun sali.

2.Fricò cun sa frisciura                       7.Deu pani non ndi papu                   12.Su chi abarru timendu
Gei ti ‘nd’apu aprontau                      Ma chi ndi ‘olis tui                            Est chi tirit bentu estu
Sa musca a isciuliadura                      Castiadia  in su lacu                          Ca nd’arribant currendu
Bogancedha de costau                       Mesu sa linna de allui                        De Guasila e de Sestu
Ca de  ismatzadura                            Ndi dhu’ at unu sacu                         Su puita dhu cumprendu
Gei ‘nd’adi  giai papau                       Cun  craboni de Seui                        De ndi ‘enni a passu lestu
Che abis a iscussura                           Gei no’ ast essiri macu                      A donniunu pregontendu
Nd’est prenu su cordau                      Ca ses sempri fui fui                         De arongiu e de innestu.
Non fait a isceradura                          Serradhu  su peracu                          Ita ‘nd’ iant a bolli sciri
Ca su logu est afumau.                       E arrimancedhu ‘ngui.            .           Bellu mod’e si fichiri.

3.Chi mi seu gonzau                          8.Sa cadira a sa mesa                         13.Prima chi ti dhui pongias
Perdonu ti ‘ndi pedu                         Acostadha tu’ etotu                           Cussa giarra a bentulari
Fasolu apu papau                             De tebacu una presa                          Ca de atru no’abbisongias
Gei fudi unu gredu                            Ti ndi fatzu a decotu                           Cul’a bentu e facia a mari
E inci dh’ apu bogau.                        Custu e’ logu connotu                        Prusaprestu in corongias
A ogu ti dhu medu                            Non si castiat a ispesa                        Don’a cura de afrongiari
Cun  napa inbodhiau                         Depit essi’ giai cotu                            O ti mandu duas mongias
Ad’ essi giustu speru                         In su prat’ e sa pesa                           Po ti far’ arrexonari.
De ispégu  malandau                         De su ‘oi su pillotu,                             Una tunda e s’atra lada
Tres chillus de figau.                          Ponidia s’alliotu.                                 Ca mi srebit po torrada.

4.Pronta po s’insalada                        9.Chi dhu ‘olis unu druci                     14.E nosatrus in su mentris
Nci tengiu fintz’ e lua                          Tendidi’ a su pamentu                       Abarraus in su friscu
Bogada cun s’obrada                         Ca ti biu fruci fruci                            Limpiendusia i’ dentis
E’ bona aici a crua                             Chesciosu a lamentu                         Totu a folla de truiscu
Su cani dh’at lurtzada                         Bufadidhu su suci                             Sempri chi t’acuntentis
Torrendindi de Masua                        Chi at bogau su framentu                  O de  trigumoriscu
Ca fut a brent’ unfrada                       Amisturau cun pisuci                         Ca ndi ‘anta a is notzentis
Po is cucus de Bindua.                       Tind’abarrat amentu.                         Cun cancunu bobiscu.
Ita ‘olis a ti nai                                   Poni a menti e prova                          Chi non t’andat su gustu
‘Ndi dha podis torrai.                        Pinnigau dh’apu a iscova.                   Ita ad’ essi in Austu.

5.Ma chi ‘olis asudha                         10. De bufari dhu’ at cosa                   15.E oi puru ‘nci dh’eus fata
Non fatzas cumprimentus                   In cussu fundu ‘e scivedha                 Prim’e lompiri a crasi
Mancai cun pinn’ e pudha                  Benimindi ‘e gazosa                           Tui faindi rellata
Ca fintzas a duxentus                         Cun cinixu de forredha                       Ca deu casi casi
Nemus ti narat nudha                         Fata in di’ pruixinosa                         Cun is babucias de prata
Chi portas documentus.                     Cun iscròciu de faixedha.                   Chi arregalau m’asi
Po dha cundiri giusta                          Cuatru matzus de ebr’i entu               Mi ndi prantu de patata   
Suci de cacarra sciusta.                      E t’indi andas cuntentu.                      Totu a giru de Corrasi.