domenica 20 aprile 2014

..su prus bellu ou de Paska mai bistu!

Ma anche per gli amici di Monte Prama, vero Gigi?